SK +421 905 422 614, +421 917 224 005 office@styletop24.sk

Záruka, reklamácie

Záručné a reklamačné podmienky

Predmet reklamácie:

a) Poškodený, chýbajúci alebo zničený tovar v zásielke najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní.
b) Nesprávne vybavenie objednávky do 7 pracovných dní
c) Kvalita zaslaného tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru.

Reklamáciu podľa písm. a) je možné podať písomne pri preberaní zásielky na tlačive, na ktorom kuriér potvrdí príjem reklamácie zásielky. Reklamáciu je možné podať iba okamžite po prevzatí zásielky (v prípade, že poškodenie bolo zjavné), resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní (v prípade, že poškodenie nebolo zjavné pri dodaní), inak právo na náhradu škody zaniká. Pri reklamácii kurier spisuje zápis. Zápis je prílohou reklamačného dopisu, ktorý vyplní adresát zásielky. Zákazník - reklamujúci si až do konečného vyriešenia reklamácie ponechá vnútorný aj vonkajší obal zásielky a poškodený obsah (ak poškodenie nebolo zjavné pri preberaní). Pri zjavnom poškodení zásielky pri jej preberaní, zákazník nesmie takúto zásielku prevziat a do reklamačného protokolu musí uviesť dôvod neprevzatia zásielky.

Reklamáciu podľa písm. b) a c) je možné podať písomne s uvedením podrobného popisu reklamovanej skutočnosti na adrese Rottner Security Slovensko s.r.o. / Styletop24.sk, Gagarinova 10/B, 851 05 BRATISLAVA. Zároveň môže reklamáciu zaslať aj v e-mailovej podobe na office@rottner-security.sk

Spolu s písomnou reklamáciou zašle reklamujúci zákazník kópiu potvrdeného záručného listu, pokial bol priložený, doklad o zaplatení tovaru, instalačný protokol (pokiaľ to vyžadujú záručné podmienky), fotodokumentáciu reklamovaného poškodenia.

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.styletop24.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar je nutné do uvedenej lehoty doručiť na vyššie uvedenú adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom a zásielkovom predaji (zákon č.. 108/2000 Z.z.).

Pri odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, musí byť tovar vrátený v pôvodnom obale a nepoškodený. Náklady na vrátenie tovaru nesie zákazník.

V prípade, že zákazník porušil originálne balenie, stráca nárok na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.
Pokiaľ sa dodávateľ a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tiež:
a) poskytnutie služby, pokiaľ sa služba začala plniť so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
b) predaj tovaru alebo poskytnutie sluzby, ktorých cena závisí na pohybe cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
c) predaj tovaru upraveného podľa zvláštnych požiadavok zákazníka alebo tovar určený špeciálne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, tkorý vzhladom k jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze.

O reklamácii rozhodneme podľa možnosti ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Maximálna lehota pre reklamačné konanie je 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má reklamujúci podľa § 623 občianskeho zákoníku rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak je reklamácia oprávnená, reklamujúci má právo na opravu tovaru, výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny v zmysle platného Občianskeho zákoníku.

Pre účely uplatnenia reklamácie je potrebné uschovať doklad o kúpe tovaru (dodací list alebo faktúru).

Styletop24

Styletop24 je Vašim internetovým obchodom s kabelkami, kuframi a doplnkami značiek zvučných mien. Nájdite exkluzívne tašky luxusnej triedy za atraktívne ceny!

Či už Liebeskind Berlin, Campomaggi, George Gina & Lucy alebo Porsche Design – objavte tieto a ďalšie luxusné značky

Rýchly kontakt

Tel.: +421 905 422 614
Tel.: +421 917 224 005
E-mail: office@styletop24.sk

Styletop24
Gagarinova 10/B
821 05 Bratislava

Viac tu...

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo